ѐ ی ی ی!

 

 

ƍی ی ییی ی ی ی یی ی ی ی یی ی ییی ی ی ییی ی ی ی یی. ی ǘی ی ییی ی ی یی ǘی یی ی ی ی یэی ی یی ی ییی. ی ی یی ی یی ییی ی ی ی ی یی (ی ǘی ی ی ی ی 濡 ی ی ی ی ی ی یی ی ʍیی ی ی Ϙی ی ). یی یی Ԙیی ی یی ϐی ی یی ی ی ی ј ϡ ȡ 捡 ј یی   یییی ی یی ی یی یی ی ی ی ǁی ی یی ی ییی ی ی یی یی ی یی ی ی ییی ی  یی ی یییی یی یی ی ی یی ی ۍی ʍی Ԙی Ϙی ی یی (ی یی) یی ی ی ی یی ی یэی ی یی ޡ یی ی یی ی یی ( یی یی یی  ی یی ی ی ی ی ی ییی یی ی ی ی یی یی ̘ ǘیی ̘ ی یی ی ی یی ͘یی یی یی ǘی ی ی یی ی یی ی ی یی ی یی یی ی ی ی یی ی 㘡 یی ). ی  ییѿ یی یی یی ی ییی یی ݘ ی ییی یی یی.   یی ی ی ی ی ی یی ی ییی.  ی ی Ԙیی ییی ی ی ییی ی ی. ی ییی  ی یی ییییҿ ی ی یی ییی ی ی. 㘡 یی یی یی یی یی ی ی یی ی ی ی ƍی ی یی ی ی ی ( یی ی یǘی یی یԍی ǘیی ییی یی یی ی یی ی ییی ی یی یی ی ییی ی یی ی ј یʍیی ی ییی ی یی ی ی یییی یی یی ی ǘی ی ی ی ییʍیی ی ی . یی یی یی ی ی یییی. یԍی ییی ی ј ی ی ی  یی  ی ی јی ی ی یی یی یԍیی ی ی ی ی ی ѿ Ԙیی ییی (ییی ی ی) ی ی یی Ԙییی. Ԙیی ی ی ی ی ی ی Ԙی یی یی یی یی یی ʘی ی (ی) ی:

1) - . یی ی یʍی ی ییی ییی ی ی ی ی یی . ی یی ی یی ی   ی ییی ی یی ی ǘیی ی јی ی(یی یی ی Ϙی)

2)  ی . یی ی ی ی (ی ) ی Ϙی ییی ی ی یی ی ی یی ی یی ی یی یј ی Ϙی  ی یэیی ی یی ی ی ییی ی ی یј ƍی یی . ی ی ی ییی ی ی  یی ی یی ی یی ی ی ی ی ی یޡ ی ی یی یی یэیی ی Ϙ Ԙیی ی یی ی یی یی (ی ی ی ی ƍ ی ی) ییی.

ʘی ییییی ѐ ی ی Ԙیی ی ی Ԙیی ی یی ی Ԙی یی ی ی ǎیی ی ی ی ی یی ی:

" ѐ  ی ی ی ی یی  ی Ȑیی ѐ ʘ یی " " ی "ی" ی   ی ی."(1)

یی ѐ یی ی ی یی یϘی ی ی یی. 㘡 ی یی ی ی یی ی ی ی ی یی юی ϐی ی یی ی юیی (: یی ی ی ی ی ی юیی) ی یی یی. یییی یی ی یی ی 20 ƍ یی ی ی ی ی ی ی یی. ی یӁیی ی یی ی ی یی یی یی یی ی. 㘡 یی یی ǘی ی ی یی Ԙی ی یییی ی ی ی юیی یییی.ی ѐ ی ییی ی یی ی یی ی . ی :

1- یǘی ی یی ی ی Ԙی Ԙییی.

2 - یی ی یییی ی یی ی ی ی ی ییی ی یی یی یییی یی یی.

3- یی ی یییی ی ییی ی یی ی ی ی یی ی یی یی Ԙییی ییی.

㘡 ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یǡ ی  ی ی یی یی  јیʍی ǘییی ی یییی. ی  ǘییییی ییی ی ی Ә ییی 㘡 ی یی ی ی یэی ی ǘیی ی یʘی . 㘡 ی یی ی ی ی ی ǘیی ییی ی ی ی یэی ی ییی ی. یی Ԙیی ѐ ی ی ̐یی یی ی یی یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی یی ǘی یی ی یی ی ییی ǡ یی یی ی یэی یی ییی ƍ ی ی ј ییѡ ی Ԙیی Ϙی Ԙی ی ی ی یی ی ی. ی:

"٣-   ѐѻ  ی ی ی ی ی یی ی ی ǁی ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی. ی   ی ی ی ی یی ی ی ǁی ی ی."(1)

یی Ԙیی ѐ یی ییی ی ییی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ییی ی ی ѡ ی ی ی یی ی Ԙیی ی ی ی 80 ی ی یی ی ی ی ی ی یی یی ǫ یی یی. ی: - ѐѻ ی ی یی ی ی ی ی   Ԙی یی ی ی یی ǐ ی ی ی یی ی یی .

یی ی ی ی یی ی ی یی یی ی ѐ ی یی یی ی ی ی یی یی. ی:

"ی یی یʝی ی ǡ ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ͘ی ʐی ی ی ی ی . ی ی ی یʝ ی ی ی یی ی ی یی یی ی ǘی ی ی  ."(1)

یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی. ѐی ̘یی ی ی ی ی ی ѐ ی یی یی с ی یی یی ییی( : ѐ ی Ϙی ی ی یی. یی یی. ѐѡ ی 1918 ͘ی ی ی ییی یییی ی ی 1920 ی یی ی یی ی ی ی ییی ی یی یی یی یی ј ی).

 

ی:

 

1       ی ی јی ѐ ی ی ( ѐ) : ی ی:         http://www.iran-chabar.de/1383/09/23/001.htm

 

 

 

یی 12.12.2004

Ӎی